The Great Bake Off 2020: قسمت هشت – زنده تلویزیون و رادیو

[ad_1]

سه شنبه مبارک! ما چطوریم؟ آیا بعد از انتشار The Bakers v The Summer در هفته گذشته ، آیا وبلاگ زنده ما می تواند از میان آبهای کمی آرام و خنک هفته دسر عبور کند؟ امیدوارم اینطور نباشه. هفته گذشته خونین بود و هر دقیقه آن را دوست داشتم.

همچنین وقتی لوتی به خانه رفت ، واضح است. با این حال ، آنها یک عکس زیبا دریافت کردند که در آن او حتی قبل از رفتن در کنار Showstopper خود مغرور به نظر می رسد.

استیو
(StevieQPR)

“هنوز هم می خواهی كنار بمانم؟ شوخی می کنی؟ باید من؟ عالی است ، اما به نظر خونین خوشحال نیستم. ” # GBBO pic.twitter.com/OHS8kZrW5m


3 نوامبر 2020[ad_2]

خواندن مطالب جدید
میخانه ها و رستوران های انگلیس می گویند که نمی توانند جلوی افرادی را بگیرند که قوانین کوید را نقض می کنند اخبار جهان