Art in dish Petri: Agar art Awards 2020 – در تصاویر علوم پایه

[ad_1]

دانشمندان از سراسر جهان در مسابقه سالانه انجمن میکروب شناسی آمریکا ، که برندگان را اعلام می کرد ، هنری را که در ظروف پتری پرورش یافته است ، ارائه می دهند. دسترسی محدود به آزمایشگاه ها دامنه آموزش را گسترش داده و هنر سنتی زیبایی میکروبی برای اولین بار پذیرفته شده است

[ad_2]