چلسی – وستهام: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

[ad_1]

ما باید کنار بیاییم [our recent form]چون فکر می کنم در لیگ برتر وقتی سقوط کردید ، امتیاز از دست می دهید. بنابراین دو بازی را باختیم. بازی ما در مورد انرژی و سرعت و همچنین کیفیت های مختلف بود. ما باید امشب به آن برگردیم.

ما مدت زیادی شکست نخورده بودیم ، توالی ای را پیدا کردیم که امسال تیم های زیادی با آن جنگیدند و یک بررسی واقعیت گرفتیم. برخی از اصول که ما در آن حل و فصل شد. 15٪ برای انجام بازیها کافی است ، بنابراین من واکنش می خواهم.

آنها بسیار خوب سازماندهی شده اند ، دیوید مویس کار بسیار خوبی انجام داد. ما باید بفهمیم که آنها چگونه بازی می کنند. ما فقط باید نگران خودمان باشیم اما بدانیم که شب سختی خواهد بود.

[ad_2]