پیش نویس NBA تا سال 2020: آنتونی ادواردز انتخاب شده توسط مینه سوتا تیمبرولوز با انتخاب شماره 1 – زنده! | ورزش ها

[ad_1]

01:45

01:43

01:42

01:38

01:34

01:32

01:30

01:27

01:22

01:19

01:15

01:13

آنتونی ادواردز – اولین انتخاب کلی!

01:09

01:05

پیش نویس NBA 2020 آغاز شد!

01:01

00:54

00:45

00:36

00:31

00:27

00:12

00:05

23:55

23:50

23:45

23:39

به روز شده

23:31

19:09[ad_2]