ویروس کرونا در انگلیس به صورت زنده: جانسون به مردم می گوید “خیلی زود امیدوار نباشند” برای واکسیناسیون زودرس | سیاست

[ad_1]

12:38

به روز شده

12:34

12:33

12:32

به روز شده

12:29

12:28

12:27

12:27

12:26

12:24

به روز شده

12:22

به روز شده

12:17

12:16

12:14

12:12

12:11

[ad_2]