منچستر سیتی – استون ویلا: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

شهر منچستر: ادرسون ، واکر ، استونز ، دیاز ، جوآو کانسلو ، دی بروین ، رودری ، گونداگان ، برناردو سیلوا ، استرلینگ ، فودن.
مشترکین: گابریل عیسی ، زینچنکو ، استفان ، تورس ، مندی ، فرناندینیو ، ماهرز ، گارسیا ، برنابه.

آستان ویلا: مارتینز ، کش ، کنسا ، مینگس ، تارگت ، داگلاس لوئیس ، بارکلی ، ترائوره ​​، گریلیش ، مک گین ، واتکینز.
مشترکین: هیتون ، تیلور ، ناکامبا ، ال غازی ، انگلس ، گیلبرت ، المهامادی ، دیویس ، رمزی.

قاضی: جاناتان ماس (شهرستان دورهام).