مبارزه برای بهبودی از اختلالات خوردن برای زندگی اخبار

تا آنجا که به یاد دارم ، در گاردین جنی استیونز رابطه سختی با غذا داشت و با بدن خود احساس بدی داشت. هنگامی که او از نوجوانی به 20 سالگی خود منتقل شد ، این احساسات شدیدتر شد تا جایی که او در حالی که اسیر بی اشتهایی بود ، بیشتر و بیشتر از وعده های غذایی رد شد.

او می گوید راشل همفری که تشخیص مشکل به تنهایی ، دریافت درمان مورد نیاز خیلی آسان نبود. وی که با یک پزشک انسداد روبرو شده بود قادر به دریافت ارجاع مورد نیاز برای مراقبت های پزشکی نبود. وی سرانجام به واحد اختلالات خوردن در بیمارستان مودسلی در جنوب لندن اعزام شد و در آنجا توانست مسیر تدریجی بهبودی را آغاز کند.

جنی استیونز


عکس: بهار صوفیه