عکاس طبیعت سال 2020 – برندگان محیط

[ad_1]

مشکلات سامانتا استیونز (کانادا)سمندر خالدار جوان (زرد آمبیستوما) ، که به کوزه های شمالی افتاد (Sarracenia purpurea) در ایستگاه تحقیقات حیات وحش Algonquin ، انتاریو ، کانادا

[ad_2]