سهام هیچ گونه تهدیدی برای Brexit در حال عقب نشینی نیست. فروش خرده فروشی در حال سقوط است – تجارت زنده کسب و کار

[ad_1]

08:04

07:52

07:48

مقدمه: خرده فروشی 3.8٪ در ماه نوامبر کاهش یافت[ad_2]