سهام با وجود انتشار واکسن بخار از دست می دهد ، زیرا Brexit قصد معامله ندارد – زندگی تجاری | کسب و کار

[ad_1]

08:07

سهام اروپا در بازار آزاد سقوط می کند

08:05

07:41

BoE: وام دهندگان انگلیس اجازه می دهند تا پایان سال 2021 صندوق روزهای بارانی را کاهش دهند

به روز شده

07:17

مقدمه: با وجود تأیید بیشتر واکسن ، سهام در حال از دست دادن است[ad_2]