سریلانکا – انگلیس: آزمون دوم ، روز چهارم – زنده! | ورزش ها

05:57

05:55

سطل! Thirman c Crawley b Leach 13 (سریلانکا 37-3)

به روز شده

05:53

05:50

05:44

به روز شده

05:39

05:37

سطل! Fernando c Crawley b Bess 3 (سریلانکا 29-2)

05:35

05:33

05:29

05:26

05:23

05:19

05:16

بررسی اجمالی! وای!

05:15

سطل! Perera lbw b Leach 14 (سریلانکا 17-1)

به روز شده

05:13

به روز شده

05:11

05:03

04:59

04:55

04:50

04:48

04:46

04:41

04:38

بررسی خارج است!

04:37

سطل! شستن lbw b Perera 1 (انگلستان 344 – همه)

04:36

04:32

04:31

04:28

20:40

مقدمه

به روز شده