زندگی ویروس کرونا در انگلیس: بیرمنگام ، کنت ، منچستر بزرگ ، نیوکاسل در میان مناطق سطح 3 | سیاست

[ad_1]

ما کاملاً نادرست می دانیم که دولت پشتیبانی اضافی تجاری از مناطق سطح 3 نسبت به سطح 1 و 2 ارائه ندهد.

سطح 3 جدید بخش مهمان نوازی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگرچه یارانه مشاغل مجبور به تعطیلی می شوند ، اما هیچ پشتیبانی دیگری برای مشاغل که به عنوان مثال امنیت ، پذیرایی و نظافت را برای آنها فراهم می کند وجود ندارد. این امر مشکلاتی را برای افرادی که تحت تأثیر کار آنها قرار خواهند گرفت و خطر از دست دادن بسیاری از مشاغل را ایجاد خواهد کرد.

[ad_2]