دور چهارم جام حذفی ، لیگ فوتبال و موارد دیگر – ساعت!

  • اهداف مربوط به همه تبلیغات مهم در سراسر اروپا را در طول روز به روز کنید
  • معجزه ویتینی گرگ ها را از کنار چورلی رد می کند
  • و چرا بیشتر با جان تماس نمی گیریم توییتر یا از طریق ایمیل

14.20 GMT

برخی اخبار تیم، هفت شیفت چکش برای دیوید مویز.

وستهام: فابیان ، فردریکس ، بالبوئنا ، دیوپ ، جانسون ، سوچاک ، نوبل ، فورنالز ، لانچینی ، بنراهما ، یارمولنکو.
اشتراک ها: تروت ، کوفال ، داوسون ، آگابونا ، باتیست ، کرسول ، رایس ، آنتونیو ، فافلاون.

14.15 GMT

این قرعه کشی دور پنجم کامل استهمانطور که پیتر کراوچ پس از دور چهارم به تساوی رسید.

قابل پخش در 9 ، 10 ، 11 فوریه

ادامه خواندن …