حمله تروریستی در وین: حداقل دو نفر پس از تیراندازی در نزدیکی کنیسه در اتریش کشته شدند – به روز رسانی زنده | اخبار جهان

[ad_1]

21:47

به روز شده

ساعت 21:45

به روز شده

21:39

به روز شده

21:32

مشخص نیست که چه تعداد در این حمله کشته شده اند

به روز شده

21:28

به روز شده

21:19

به روز شده

21:14

به روز شده[ad_2]