جورجیا از پیروزی بایدن حمایت خواهد کرد ، زیرا بیرکس می گوید او تاکتیک های پیشگیری را کنار گذاشته است – زنده | اخبار ایالات متحده

[ad_1]

17:42

17:28

17:06

به روز شده

16:46

یک قاضی فدرال دادخواست پیروزی بایدن در جورجیا را رد می کند

16:31

16:10

15:48

15:34

15:11

جورجیا پس از دو بار شمارش مجدداً شاهد پیروزی بایدن خواهد بود

14:50

14:32[ad_2]