اخبار ویروس کرونا ویروس: فرانسه به آزمایش های ورود نیاز دارد. آفریقای جنوبی 2.5 برابر بیشتر برای واکسن در اتحادیه اروپا پرداخت خواهد کرد اخبار جهان

00:25

به روز شده

00:02

اتحادیه اروپا مناطق سفر “قرمز تیره” را برای نقاط داغ معرفی می کند

به روز شده

00:00

فرانسه آزمایشهای PCR اجباری را برای ورود معرفی می کند

به روز شده

23:59

آفریقای جنوبی 2.5 برابر بیشتر از اتحادیه اروپا برای واکسن ویروسی پرداخت خواهد کرد

23:51

به روز شده