اخبار ویروس کرونا ویروس زنده: فرانسه با عبور از مرگ 1.4 میلیون نفر در دنیا ، محاصره را کاهش می دهد | اخبار جهان

[ad_1]

01:03

00:51

بانک انگلیس پس از سفارش مطالعه برای یافتن مدت زمانی که ویروس موجود است ، پردازش اسکناس فقط خطر کمی برای انتشار Covid-19 ایجاد می کند.

استفاده از اسکناس از زمان سقوط همه گیر در ماه مارس به شدت کاهش یافته است و بانک گفته است که یک دلیل می تواند ترس از این باشد که پول نقد می تواند ویروس را حمل کند.

پس از از سرگیری کار پس از محاصره اول ، بسیاری از مغازه ها و بیمارستان ها مصرف کنندگان را به پرداخت بدون تماس ترغیب کردند ، در حالی که برخی از گرفتن پول خودداری کردند:

00:31

به روز شده

00:22

CDC ممکن است توصیه های قرنطینه را کاهش دهد

00:10

رئیس جمهور فرانسه گفته است که محاصره از آخر هفته کاهش می یابد

23:54

خلاصه[ad_2]