اخبار مربوط به ویروس کرونا به صورت زنده: نیمی از آمریکایی ها واکسن می زنند ، نظرسنجی ها نشان می دهد. موج دوم وارد آفریقای جنوبی شد اخبار جهان

[ad_1]

00:53

آفریقای جنوبی اکنون “موج دوم” کوید -19: وزیر را تجربه می کند

00:27

نظرسنجی ها نشان می دهد نیمی از آمریکایی ها واکسن می خورند

00:11

خلاصه[ad_2]