اخبار زنده کروناویروس: آلمان سیستم مسدود سازی جزئی را گسترش می دهد زیرا جهان از مرگ و میرهای روزانه رنج می برد | اخبار جهان

[ad_1]

00:51

00:31

00:03

23:47

آلمان در حال محاصره جزئی است

23:28

خلاصه[ad_2]