اخبار زنده از ویروس کرونا: ایالات متحده 280،000 کشته متحمل شد ، ایالت ویکتوریا استرالیا محدودیت ها را کاهش داد | اخبار جهان

[ad_1]

01:30

ویکتوریا محدودیت ویروس را نرم می کند

01:20

01:15

01:14

انگلیس در حال آماده سازی انتشار واکسن است

به روز شده

01:08

[ad_2]