Stringly Come Dancing 2020: Weekly Week – Live | تلویزیون و رادیو

[ad_1]

بنابراین همه چیز برای رقص های امروز! HRVY و جانت در راس قرار دارند و کلارا و آلیاز نیز در انتها هستند. رای گیری باز است!

بسیاری از چیزهای خوب امشب وجود داشت – صدای من به رانویرا ، بیل و کلارا می رسید ، اگرچه نمی توانم جای سوال داشته باشم که آیا کلارا به پایان سفر سخت خود رسیده است یا خیر. من حدس می زنم که او و جیمی امشب می توانستند خود را در پایین ترین مکان ها ببینند ، و سپس واقعاً دور هم جمع می شوند تا ببینند آیا او می تواند اشتباهات موجود در این Jive را برطرف کند. شما چی فکر میکنید؟

[ad_2]