Stringly Come Dancing 2020: Weekly Week – Live | تلویزیون و رادیو


بنابراین همه چیز برای رقص های امروز! HRVY و جانت در راس قرار دارند و کلارا و آلیاز نیز در انتها هستند. رای گیری باز است!

بسیاری از چیزهای خوب امشب وجود داشت – صدای من به رانویرا ، بیل و کلارا می رسید ، اگرچه نمی توانم جای سوال داشته باشم که آیا کلارا به پایان سفر سخت خود رسیده است یا خیر. من حدس می زنم که او و جیمی امشب می توانستند خود را در پایین ترین مکان ها ببینند ، و سپس واقعاً دور هم جمع می شوند تا ببینند آیا او می تواند اشتباهات موجود در این Jive را برطرف کند. شما چی فکر میکنید؟

خواندن مطالب جدید
ساندرلند خرید سیریل لوئیس-دریفوس را برای رسیدن به توافق تایید کرد | ساندرلند