FC “میدلند” 1: 1 “لیورپول”: لیگ قهرمانان – یک واکنش زنده! | فوتبال

[ad_1]

20:06

19:55

تمام وقت: FC “میدلند” 1: 1 “لیورپول”

19:52

19:49

19:47

19:44

19:41

19:40

19:39

19:37

19:35

19:33

19:32

19:29

19:27

19:24

19:21

به روز شده

19:19

19:16

هدف! میدیلند 1-1 لیورپول (شولز 62 پن)

به روز شده

19:14

نشانه ای برای MIDJILLAND!

19:13

19:10

19:08

19:07

به روز شده

19:05

به روز شده

19:04

19:02

19:01

ساعت 19:00

نیمه دوم: هافبک 0: 1 لیورپول

18:56

18:44

استراحت: “میدلند” – “لیورپول” – 0: 1

18:43

18:42

18:41

18:40

18:38

18:34

18:32

18:30

18:27

[ad_2]