یک هفته در طبیعت – در تصاویر


انتخاب بهترین عکس ها از گیاهان و جانوران جهان ، از جمله اسب های “Exmoor” و جنگهای منگوس

ادامه خواندن …

خواندن مطالب جدید
کشاورزان انگلیسی برای کار در سال 2021 از کارگران خارجی کمک بیشتری دریافت خواهند کرد کشاورزی