گرندپری F1 ترکیه: لوئیس همیلتون ادعا می کند هفتمین عنوان قهرمان جهان – زنده! | ورزش ها

[ad_1]

10:29

10:26

به روز شده

10:25

10:23

10:22

10:21

10:19

10:18

10:17

10:16

10:15

10:14

ربات می چرخد! او برمی گردد ، اما اگر همیلتون در مسیر بماند ، کار تمام است!

به روز شده

10:12

10:07

10:05

10:01

09:59

09:58

09:55

09:54

09:52

09:51

09:49

09:48

09:47

09:38

09:36

09:35

دانیل آرام در حال چرخش روی ورزش است! در مقداری سنگ ریزه گیر کرده بود!

09:34

09:27

09:02

مقدمه

به روز شده

[ad_2]