چلسی – لیدز: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

[ad_1]

20:34

20:32

20:32

ساعت 20:30

20:29

20:28

به روز شده

20:27

هدف! چلسی 1: 1 (چربی 27)

20:26

20:24

20:24

20:22

20:21

20:19

به روز شده

20:18

20:15

20:14

20:12

20:10

به روز شده

20:10

به روز شده

20:08

به روز شده

20:05

به روز شده

20:03

هدف! چلسی – 0: 1 لیدز (بامفورد ، 4)

20:03

20:02

به روز شده

ساعت 20:00

19:57

19:38

19:32

19:25

19:07

اخبار تیم

به روز شده

18:11

مقدمه

به روز شده

[ad_2]