ویروس کرونا در انگلیس به صورت زنده: استارمر به نخست وزیر در مورد “جنون” کنار گذاشتن محاصره انگلیسی در 2 دسامبر که R بالاتر از 1 است هشدار داد | سیاست

[ad_1]

12:32

به روز شده

12:29

12:28

12:27

به روز شده

12:25

12:23

به روز شده

12:22

12:21

12:20

12:19

12:16

به روز شده

12:12

استارمر می گوید اگر R همچنان بالای 1 دسامبر باشد ، انداختن قفل “دیوانه” خواهد بود

به روز شده

12:10

به روز شده

12:09

12:07

12:05

12:02

12:02

11:51

PMQ

[ad_2]