مراسم تحلیف بایدن: چهل و ششمین رئیس جمهور اولین شغل تمام وقت خود را شروع می کند – پاسخ زنده | اخبار ایالات متحده

کنترل دموکراتیک مجلس سنا در دستور کار رئیس جمهور بایدن بسیار مهم است – از نحوه انتقال کمک وی در رابطه با ویروس کرونا تا بخشش بدهی دانشجویان.

پس از بیش از 20 سال در سنا ، چاک سومر سمت رهبر اکثریت را در اختیار خواهد داشت سناتور میچ مک کانلکه در سال 2015 رهبر اکثریت شد.

مک کانل و سومر روز سه شنبه ملاقات کردند تا در مورد توافق نامه تقسیم قدرت برای سنا جدید بحث کنند و بدانند که آیا دادگاه دوم استیضاح رئیس جمهور ترامپ را برگزار می کنند.