لیورپول – وستهام یونایتد: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

[ad_1]

49 دقیقه: وینالدوم هواپیماها را روشن کرده و به سمت وستهام حرکت می کند و مدافعان را عقب می کشد. رایس یکی را برای تیم می گیرد و آن را عقب می اندازد. رزرو و ضربه آزاد در سمت راست مرکز. الكساندر-آرنولد خودش را به وسط گوه انداخت. صلاح سعی می کند با ضربه سر به گوشه بالا سمت چپ برسد ، اما توپ از روی شانه او بیرون می آید و فابیان ادعا می کند.

[ad_2]