لیورپول – برنلی: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

لیورپول: آلیسون ، الکساندر-آرنولد ، ماتیپ ، فابینیو ، رابرتسون ، آکسلید-چمبرلین ، تیاگو ، وینالدوم ، شکیرا ، مانه ، اوریج.
مشترکین: میلنر ، فیرمینا ، صلاح ، جونز ، مینامینا ، تیمیکاس ، فیلیپس ، کلره ، نکا ویلیامز.

برنلی: پاپ ، لاوتون ، تارکوفسکی ، می ، تیلور ، بردی ، وست وود ، براون هیل ، مک نیل ، وود ، بارنز.
مشترکین: کورک ، گودموندسون ، طاووس-فارل ، استیونز ، رودریگز ، پیترز ، بردسلی ، اوتر ، لانگ.

قاضی: مایک دین (ویرال).