سلتیک – قلب ها: فینال جام اسکاتلند – پخش مستقیم! | فوتبال

[ad_1]

15:01

14:57

14:56

14:51

به روز شده

14:50

14:46

هدف! “سلتیک” 2: 0 “هارد” (ادوارد 29)

به روز شده

14:45

سلتیک خوب!

به روز شده

14:42

14:38

هدف! سلتیک 1: 0 قلب (کریستی 19)

به روز شده

14:35

14:33

ساعت 14:31

14:29

به روز شده

14:26

14:25

14:23

14:21

14:19

14:18

14:16

14:06

13:54

13:52

13:47

13:39

ساعت 13:30

تیم ها

10:18

مقدمه

به روز شده

[ad_2]