سری The Great British Bake Off 2020: Series – زنده

[ad_1]

Bake Off این هفته به دهه 80 میلادی بازمی گردد ، اما چه کسانی شیرینی یکپارچه سازی اطمینان بخش هستند و انتشارات برگشتی آنها به زودی دور ریخته می شود؟

20.52 GMT

بی صدا.

20.52 GMT

مت لوکاس می گوید: “شما یک دقیقه فرصت دارید.”

“چه باید کرد؟ یک شیرینی بستنی کامل را بازیافت کنید؟ “،” Lottie پاسخ می دهد.

ادامه خواندن …

[ad_2]