تنش های انتخاباتی بازارها را در برگرفته است زیرا Nikkei ژاپنی در بالاترین سطح 29 ساله خود به پایان می رسد – زندگی تجاری | کسب و کار

[ad_1]

09:46

هالیفاکس: رکورد قیمت خانه های انگلستان در انگلستان ، اما روند نزولی آن نزدیک می شود

[ad_2]