تجمع پوند در حالی که امیدهای ایالات متحده را تحریک می کند بازارها را به سمت رشد سوق می دهد – زندگی تجاری | کسب و کار

07:51

مقدمه: استرلینگ در حال رشد است زیرا بازارها انتظار تحریک بایدن را دارند

به روز شده