برایتون – منچستر سیتی: WSL – پخش زنده! | فوتبال

14:22

هدف! برایتون – 0: 2 منچسترسیتی (ویر 16)

به روز شده

14:20

به روز شده

14:19

هدف! “برایتون” – “منچستر سیتی” با نتیجه 0: 1 (ویر 12)

14:15

14:14

14:12

14:10

14:08

14:06

14:02

13:53

13:48

اخبار تیم!

13:43

مقدمه