انگلیس 4: 0 ایسلند: لیگ ملت ها – به روز رسانی های زنده! | فوتبال

[ad_1]

36 دقیقه: Foden از راست به چپ پشتی می کند و سپس ساکو را با یک بال به فضا می فرستد. ساکا برای کین رول می شود ، که شانه اش را پایین می آورد تا در داخل زمین حرکت کند و سپس یک ضربه معکوس معکوس را به عرض یک میلی متر در پایین سمت چپ می زند. کریستینسون در همانجا ریشه دوانده بود. خیلی نزدیک به شماره سه که قطعاً سریع است.

فیل فودن انگلیسی در عمل.

فیل فودن انگلیسی در عمل. عکس: مایکل ریگان / پنسیلوانیا

[ad_2]