اخبار مربوط به ویروس کرونا به صورت زنده: فرانسه موارد جدیدی را مشاهده می کند. WHO هشدار می دهد که برای اقدام جدی “خیلی دیر است” اخبار جهان

[ad_1]

00:28

23:49

WHO هشدار می دهد که برای اقدام جدی “خیلی دیر است”

23:32

خلاصه[ad_2]