اخبار زنده کرونا ویروس: کانادا ممکن است واکسیناسیون را طی چند روز آغاز کند زیرا موارد جهانی در حدود 70 میلیون نفر است | اخبار جهان

[ad_1]

00:51

کانادا می تواند واکسیناسیون را طی چند روز آغاز کند

00:32

خلاصه[ad_2]