اخبار زنده در مورد ویروس کرونا: انگلیس شروع به مسدود کردن می کند زیرا روسیه ، لهستان ، اتریش ، سوئیس رکورددار نرخ رشد هستند | اخبار جهان

[ad_1]

00:03

انگلیس وارد محاصره می شود

23:50

محاصره انگلیس طی 10 دقیقه آغاز می شود

23:38

خلاصه[ad_2]