قانون جذب از زبان پرورش افکار چیست ؟

قانون جذب چیست؟ من معتقدم که قانون جذب مهمترین قانون جهان است که همه این قانون را به درستی و از منابع معتبر فرا گرفته اند. اول ، او از آموختن علم قانون جذب سپاسگزار بود ، و دوم اینکه ، کاش قبلاً به طور صحیح و علمی در مورد آن اطلاع داشت. ما سعی …

ادامه مطلب