20 عکس از هفته

مراسم تحلیف رئیس جمهور جو بایدن ، Epiphany ، بازگشت الکسی ناوالنی به روسیه و ادامه نفوذ Covid-19: درخشان ترین تصاویر از سراسر جهان در این هفته

ادامه خواندن …