20 عکس از هفته

مراسم تحلیف رئیس جمهور جو بایدن ، Epiphany ، بازگشت الکسی ناوالنی به روسیه و ادامه نفوذ Covid-19: درخشان ترین تصاویر از سراسر جهان در این هفته

ادامه خواندن …

خواندن مطالب جدید
"ما از متجاوزان پیروی خواهیم کرد": ماکرون قول می دهد فرانسه قوانین محارم را تشدید خواهد کرد | فرانسه