20 عکس از هفته

مراسم تحلیف رئیس جمهور جو بایدن ، Epiphany ، بازگشت الکسی ناوالنی به روسیه و ادامه نفوذ Covid-19: درخشان ترین تصاویر از سراسر جهان در این هفته

ادامه خواندن …

خواندن مطالب جدید
رودی جولیانی: از قهرمان 11 سپتامبر تا آخرین موقعیت رهبر ترامپ رودی جولیانی