گفتگوی ریشی سوناک با اتحادیه اروپا درباره تهدید خودروهای برقی بریتانیا

او در جریان سوالات تجاری و تجاری به Commons گفت: “مساله ای که صنایع خودروسازی در مورد آن صحبت می کنند مربوط به قوانین مبدا است. این موضوعی است که اتحادیه اروپا نیز نگران آن است زیرا هزینه های قطعات افزایش یافته است.” در رابطه با برگزیت، این مربوط به مسائل زنجیره تامین پس از همه‌گیری و جنگ در روسیه و اوکراین است.” “