پست سلطنتی برای اهداف تحویل از دست رفته بررسی می شود

رگولاتور گفت: “Ofcom کیفیت خدمات را بسیار جدی می گیرد.” “در تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شرکت تعهدات خود را نقض می کند یا خیر، ما در نظر خواهیم گرفت که آیا رویدادهای استثنایی – خارج از کنترل شرکت – وجود داشته است که ممکن است توضیح دهد که چرا اهداف خود را از دست داده است.” که رویال میل به تعهدات خود عمل نکرده است، ممکن است در نظر بگیریم که آیا جریمه مالی اعمال کنیم یا خیر.