ویروس کرونا در انگلیس به صورت زنده: ریشی سوناک در بیانیه ای به کار خود تا پایان ماه مارس ادامه داد | سیاست


12:40

12:38

12:38

ساناک معتقد است که “انعطاف پذیری” در یک بحران یک نقطه قوت است ، نه یک نقطه ضعف

12:34

12:32

12:29

12:24

12:23

ساناک می گوید ، طرح Furlough تا پایان ماه مارس تمدید خواهد شد

12:20

12:19

12:18

بیانیه Rishi Sunak در مورد طرح آینده استفاده بیشترخواندن مطالب جدید
ماهیت لمینگ نروژی: "مسخره کننده خونخوار ، مودار" | محیط