ما دوست داریم: اصلاحات مد برای هفته پیش رو – در تصاویر

کیتی با عکاس جسی بوش همکاری کرد ، M&S لباس های فعال مردانه را آزاد کرد و میکی موس آرایش کیت هارینگ را دریافت کرد

ادامه خواندن …