سیاست های انگلستان زندگی می کند: Rishi Sunak پرداخت های بخش عمومی را به جز NHS مسدود کرده و کمک های خارج از کشور را کاهش می دهد | سیاست

[ad_1]

13:10

13:09

13:07

به روز شده

13:06

13:04

ساناک تأیید می کند که انگلیس هدف 0.7٪ را کنار می گذارد و سال آینده 0.5٪ درآمد ملی را صرف کمک می کند

ساعت 13:00

به روز شده

12:58

به روز شده

12:57

سوناک می گوید بیشتر کارگران بخش دولتی سال آینده حقوق دریافت می کنند

12:53

ساناک می گوید ، دولت امسال 394 میلیارد پوند وام خواهد گرفت

به روز شده

12:51

سوناک می گوید امسال اقتصاد باید 11.3٪ کاهش یابد

12:49

12:47

Rishi Sunak گزارش بررسی هزینه را ارائه می دهد

12:43

12:41

12:40

12:38

12:35[ad_2]