رئیس سیتی می گوید که گروه لابی تجاری CBI به پایان رسیده است

یکی دیگر از وظایف CBI، ترویج و به اشتراک گذاری بهترین تجربیات در میان اعضای خود است. در سال 1965 تأسیس شد و امروزه حدود 300 نفر در آن مشغول به کار هستند. مدیران کل آن عمدتا مرد بوده اند، به استثنای دیم کارولین فیربرن، که بین سال های 2015 تا 2020 گروه را رهبری می کرد. اقتصاددان ارشد سابق خود، رین نیوتن اسمیت، را به عنوان مدیرکل جدید منصوب کرده است تا جانشین تونی دانکر شود. در ماه آوریل به دلیل شکایات جداگانه در مورد تخلف در محل کار اخراج شد.