دن بونگینو ویژه یکشنبه 12/12/21

اولین مصاحبه امروز با نویسنده محبوب کتاب کودکان مت والش است. ما در مورد پرفروش ترین کتاب کودک او “جانی والروس” و همچنین درباره اخبار روز صحبت می کنیم. سپس، چیپ روی، نماینده تگزاس، به ما ملحق شد تا در مورد کارهایی که در کنگره انجام می دهد تا در برابر این دستورات وحشتناک واکسن بایستد صحبت کنیم، و همچنین در مورد فشار مضحک برای فراخوانی زنان به ارتش بحث کردیم. در نهایت با استیو دیس از برنامه استیو دیس و رسانه بلیز صحبت کردیم. او متخصص همه چیزهایی است که در حال حاضر با کووید، واکسن ها و دستورات انجام می شود و ما در مورد آخرین اخبار در مورد همه این موضوعات صحبت کردیم.