در جاده به هیچ جا: بسته شدن مرز با فرانسه باعث ایجاد هرج و مرج برای کامیون های انگلیسی می شود – در تصاویر

[ad_1]

تصمیم فرانسه برای بستن مرزهای خود به روی حمل و نقل ورودی بار از انگلیس ویرانی در دوور – دروازه ورود به اروپا – و جاده های منتهی به بندر ایجاد کرده است

ادامه خواندن …

[ad_2]