تاتنهام – لستر سیتی: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

[ad_1]

16:03

16:02

ساعت 16:00

15:59

15:59

15:56

15:56

15:54

15:53

15:51

15:51

15:50

15:48

به روز شده

15:47

15:46

15:44

15:43

15:40

15:39

15:38

15:38

15:37

هدف! تاتنهام 0-0 لستر سیتی (گل به خودی آلدرویرلد ، 59)

به روز شده

15:35

15:31

15:29

15:29

15:28

15:27

15:26

15:25

هدفمند ایمن باشید! تاتنهام – لستر سیتی – 0: 1

به روز شده

15:24

هدف! تاتنهام 0-0 لستر سیتی (مدیسون 48)

به روز شده

15:22

15:21

[ad_2]