اورتون – چلسی: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

[ad_1]

20:44

20:42

20:41

20:40

20:37

20:36

20:35

20:33

20:32

20:29

20:28

20:27

به روز شده

20:25

20:24

20:22

هدف! اورتون – چلسی 1-0 (سیگوردسون 22)

به روز شده

20:21

به روز شده

20:18

20:17

به روز شده

20:16

20:15

20:12

20:09

20:09

20:07

20:05

20:03

19:55

19:50

19:20

19:06

اخبار تیم

به روز شده

18:57

مقدمه

به روز شده

[ad_2]